Oeganda 2018
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

(00)+31 6 14 81 26 66

Oeganda 2018

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

(00)+31 6 14 81 26 66

Disclaimer voor http://bringlifetothenations.nl, http://bringlifetothenations.com en http://bringlifetothenations.org

Stichting Bring Life to the Nations (Kamer van Koophandel: 66440041), hierna te noemen Bring Life to the Nations, verleent u hierbij toegang tot http://bringlifetothenations.nl,  http://bringlifetothenations.com en http://bringlifetothenations.org (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Bring Life to the Nations behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bring Life to the Nations spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bring Life to the Nations.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Bring Life to the Nations doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen mogelijk zelf inhoud plaatsen op de Website. Bring Life to the Nations oefent hierop eventueel voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Klachten over gebruikersinhoud wordt serieus onderzocht en waar nodig wordt ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan  Bring Life to the Nations nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bring Life to the Nations en eventueel haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bring Life to the Nations, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.